• Kinderpsycholoog & jongerenpsycholoog De Rugzak Mechelen

  Relatie- en gezinstherapeut

  Geen nieuwe aanmeldingen mogelijk

  Anneleen Schockaert

 • Wie ben ik

  Persoonlijk

  Mijn naam is Anneleen en ik ben afgestudeerd als klinisch psycholoog voor kinderen en adolescenten. Voor mij was de beslissing om me te specialiseren in kinderen en jongeren snel gemaakt. Ik hou ervan hoe kinderen elk op hun eigen manier dingen tonen van hun binnenwereld, en ik ben er dan ook van overtuigd dat als kinderen of jongeren in hun ontwikkeling vastlopen, dit best zo snel mogelijk wordt aangepakt.

  Manier van aanpak

  Ik werk voornamelijk systemisch, wat wil zeggen dat ik zorgen, klachten, spanningen,... zo breed mogelijk bekijk in hun context. Ik probeer waar mogelijk met het hele gezin aan de slag te gaan en betrek ook de bredere context als dit zinvol is (familie, school, hobby’s,...). Mijn mening is dat belangrijke mensen uit de omgeving veel kunnen bijdragen om de klachten beter te begrijpen, alsook in het verminderen van klachten of zorgen in een gezin.

  Indien de hulpvraag het niet toelaat om met het hele gezin aan de slag te gaan, begeleid ik jongeren en jongvolwassenen ook individueel. Ook begeleid ik koppels in relatietherapie, of ouders met een vraag rond opvoedingsondersteuning rond hun kinderen.

 • Opleiding & Ervaring

  Opleidingen

  Ik volgde een tweejarige opleiding ‘Eerstelijnspsychologische zorg’. Hierbij wordt er voornamelijk gefocust op laagdrempelige hulpverlening en het in de verf zetten van de krachten van de kinderen en jongeren. Dit zijn meestal kortdurende begeleidingen van een 8 tal sessies.


  Daarnaast heb ik de opleiding ‘Relatie- en gezinstherapie’ afgerond bij Rapunzel. Ik begeleid zowel gezinnen als koppels.

  CGG

  Ik heb een aantal jaar gewerkt in een CGG (centrum geestelijke gezondheidszorg). Hier komen ook kinderen en jongeren in therapie.

  TheA

  Momenteel werk ik ook deeltijds bij TheA. Dit is de dageenheid kinder- en jeugdpsychiatrie van AZ Sint-Maarten. Hier komen kinderen en jongeren met psychische moeilijkheden of ontwikkelingsmoeilijkheden een hele dag, waarbij er therapeutisch aan de slag gegaan wordt, met de kinderen maar ook met ouders.

  Erkend Klinisch Psycholoog

  Ik ben erkend als klinisch psycholoog bij de psychologencommissie en ben aangesloten bij de beroepsvereniging BFP. Mijn erkenningsnummer van de psychologencommisie is 932116386

 • Tarieven

  Tarief kinderpsycholoog De Rugzak Mechelen

  Consultatie

  Intakegesprek €70

  per 60 minuten

  (dit gesprek kan ook maximum 1,5 uur duren wanneer het hele gezin komt, €110)

  Individueel gesprek €60

  per 50 minuten

   

  Gezinsgesprek €70

  per 60 minuten

  Terugbetaling bezoek kinderpsycholoog Mechelen

  Terugbetaling

  De meeste mutualiteiten voorzien voor psychotherapie een gedeeltelijke terugbetaling. Het bedrag per sessie en het aantal sessies waar je recht op hebt, verschillen per mutualiteit. Je vraagt dit best even na bij jouw mutualiteit. Van hen krijg je dan een attest, wat de therapeut kan invullen na elk gesprek.

  Annulering afspraak kinderpsycholoog Mechelen

  Annulering

  Er zijn altijd goede redenen dat een afspraak niet kan doorgaan. Gelieve dit tijdig te verwittigen. Ik ben helaas genoodzaakt het bedrag aan te rekenen indien dit minder dan 24 uur op voorhand gebeurt.

 • Werkwijze

  Aanmelding praktijk De Rugzak kinderpsycholoog Mechelen

  Aanmelding

  In de eerste fase neem ik telefonisch contact op om kort de hulpvraag te verkennen en om een inschatting te maken of je aan het juiste adres bent. Is dit niet het geval, dan denk ik mee na over welke hulp meer aangewezen is.

  Intake procedure praktijk De Rugzak kinderpsycholoog Mechelen

  Intake

  Het eerste gesprek heeft als bedoeling kennis te maken met elkaar en het bespreken van de zorgen die ouders en kinderen ervaren.
  Dit kan verschillende vormen aannemen (gezinsgesprek, oudergesprek, kindgesprek,...) en meerdere sessies in beslag nemen.

  Begeleiding praktijk De Rugzak kinderpsycholoog Mechelen

  Begeleiding

  Indien het contact goed aanvoelt en ik denk jullie verder te kunnen helpen, bespreken we het verdere verloop van de begeleiding.

  Momenteel focus ik mij voornamelijk op kortdurende begeleidingen en gezinsbegeleidingen. Indien ik het vermoeden heb dat er meer aan de hand is en er een intensievere begeleiding nodig is, verwijs ik door naar een multidisciplinaire praktijk. Hier werken verschillende hulpverleners in een team (bv een psychiater, maatschappelijk werker, psychologen, kinesitherapeut,...). Zij kunnen mogelijks de juiste zorg op maat bieden.

 • Media

  Interview met Flo Windey van Studio Brussel

  Door de coronacrisis hebben jongeren een pak minder sociaal contact. Minder vrienden zien, veel thuis zitten, … En als je dan je vrienden ziet, dan is het vaak zonder de knuffels, met afstand of met een mondmasker. Daardoor voelen veel jongeren zich eenzamer dan ooit. Ook studio Brussel merkte dit op.

   

  In dit filmpje word ik geïnterviewd over wat eenzaamheid is en hoe dit het best aangepakt wordt.

  Benieuwd wat jullie ervan vinden!

 • Contact

  Update! Momenteel is de praktijk niet actief. Ten vroegste september 2023 zullen er mogelijks nieuwe aanmeldingen kunnen. Hou de website in de gaten voor nieuwe updates.

  Er kunnen momenteel geen nieuwe aanmeldingen gebeuren.

   

  Je neemt het best contact op met jouw huisarts, of het CLB om te bekijken waar jullie wel terecht kunnen.

  Donkerstraat 33a, 2820 Rijmenam
  - Woensdagnamiddag
  +32 456 26 20 63